Cmentarz Sochaczew

Cmentarz Sochaczew

Na terenie miasta Sochaczew znajduje się kilka nekropolii, w tym jeden cmentarz komunalny, kilka parafialnych oraz cmentarze zabytkowe (cmentarz żydowski oraz cmentarz Bitwy nad Bzurą 1939).

Cmentarz komunalny w Sochaczewie

Cmentarz komunalny w mieście Sochaczew znajduje się przy ulicy Trojanowskiej. Jego projekt powstał dopiero w 1978 roku. Pomysłodawcą założenia nowego cmentarza komunalnego był p. Tadeusz Kluczek (Dyrektor  Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział w Sochaczewie). Pierwszy pogrzeb na cmentarzu miał miejsce 10 lat po wprowadzeniu pierwszych projektów. Od tego czasu na nekropoli regularnie odbywają się ceremonie ostatnie pożegnania, w tym również organizowane przez Zakład Pogrzebowy Haron Rambiejewscy.

Cmentarz komunalny znajduje się zaledwie 2 km od centrum miasta. Sama nekropolia jest odpowiednio wyposażona, do studzienek dopływa bieżąca woda, cmentarz jest ogrodzony oraz strzeżony przez całą dobę.

Cmentarz parafialny św. Wawrzyńca

Na terenie miasta Sochaczew znajduje się również cmentarz parafii św. Wawrzyńca. Historia tej nekropolii zaczyna się w 1830 roku. Na terenie cmentarza znajduje się kilka zabytkowych nagrobków. Warte uwagi są również kaplice grobowe. Utrzymana w stylu klasycystycznym kaplica grobowa Tomickich jest grobowcem z XIX wieku. We wnętrzu kaplicy umieszczone są epitafia Zmarłej rodziny. Kaplicę wieńczy wieżyczka, a w środku znajdują się rzeźby wykonane przez Bolesława Syrewicza. Kolejną kaplicą znajdującą się na parafialnym cmentarzu jest kaplica prawosławna. Jej powstanie datuje się na okres przed 1914 rokiem. Prawdopodobnie w grobowcu pochowane są dwie rosyjskie arystokratki. Na cmentarz pochowano wiele zasłużonych dla Sochaczewa osób.

Cmentarz żydowski w Sochaczewie

Cmentarz żydowski w Sochaczewie został otworzony na przełomie XV i XVI wieku. Lokalizacja cmentarza mieści się przy ulicy Sierpniowej. Zabytkowy cmentarz jest kolebką historii Sochaczewa, niestety w trakcie II Wojny Światowej uległ zniszczeniu, w okresie PRL trwała dewastacja nekropolii. Do tego okresu zachowało się niewiele pomników, najstarszy jest z 1810 roku. W latach 90 rozpoczętą naprawę pomnika, a w 1991 roku powstała symboliczna ściana płaczu – pomnik ku czci ofiar Holocaustu. W 2015 roku cmentarz ponownie został zdewastowany. Na ścianie płaczu i ohel zostały zniszczone antysemickimi graffiti. W 2016 roku zostało zorganizowane czyszczenie cmentarza. Wolontariusze z Sochaczewa i fundacja Hejt Stop usunęli antysemickie napisy oraz oczyścili nekropolię. Łącznie z terenu cmentarza wyniesiono kilka 120 l worków śmieci.

Nekropolie na terenie Sochaczewa to miejsca nie tylko spoczynku Zmarłych, ale również historii miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *